Vaše ohlasy

Ohlasy na naši činnost

Činnost našeho hospice je v současné době závislá pouze na darech, spoluúčasti pacientů a případných dotacích. Proto jsme velmi vděční za každý dar a příspěvek.
Za veškerou pomoc Vám upřímně děkujeme!

Vážení,
ráda bych touto cestou vyjádřila obrovské poděkování za Vaši pomoc, které se mě a celé naší rodině dostalo v tak těžké chvíli, kdy nám odcházela moje maminka. Jmenovitě děkuji paní doktorce Haně Turkové a paní Daně Korseltové, které o maminku pečovaly. Danuška byla pro mě obrovskou lidskou oporou a andělem, který mi dával sílu. Maminka mi dala život, a já jsem dnes moc ráda, že jsem díky Vám, mohla být s ní ve chvíli jejího odchodu. Dnes se smrti nebojím a vím, že je to přirozená součást života. Z celého srdce ještě jednou děkuji za sebe i celou naší rodinu.

Jitka Kutilová

Dobrý den,

nejsem si jistá,jestli vyjádření spokojenosti je dostačující,protože služby,které Vy poskytujete jsou pro lidi malým zázrakem a díky Vám mohou svým blízkým ostatní pomáhat ve chvíli,kdy už jiné pomoci není a mohou jim jen ulehčit odchod v blízkosti své rodiny,za to Vám ohromný dík, a když by to šlo,tak bych před Vámi smekla a vyjádřila hluboký obdiv Vám všem a přání toho,abyste tak dál mohli pomáhat všem potřebným.

S pozdravem Miková Šárka

Přátelé,
děkuji Vám za pomoc při péči o moji maminku v posledních chvílích jejího života. S takovou neuvěřitelnou empatií a profesionalitou jsem se ještě nesetkala. Zvláště děkuji Petře Sýkorové, která držela maminku společně se mnou za ruku při jejím posledním výdechu. Doufám, že Vaše práce brzy začne být konečně oceňována jak se patří, i když ani zlatem jí není možné vyvážit.
Iveta Fialová

Dobrý den,

určitě nám Vaše služba byla velkým přínosem v těžkém období. Děkujeme za Vaši pomoc při odchodu nejbližšího člověka, který tak mohl zůstat doma, kde byl obklopen svojí rodinou a nemusel být v nemocnici. Určitě Vás ráda doporučím a máte můj obdiv za velmi náročnou práci.

Hezký den Hodanová

Vážené kolegyně,
velmi děkuji za společnou péči o paní Krylovou! Jsem rád, že jste jí umožnily dožít doma. Děkuji i za flexibilitu a vstřícnost v komunikaci.
Michal Kouba, ÚHKT, Praha