hospicová poradna

Komu je určená a o koho pečujeme

 • Je poskytována dospělým osobám a jejich rodinám při závažném zdravotním onemocnění
 • zaměřuje se na specializovanou lékařskou, zdravotní, sociální, psychologickou i spirituální péči a podporu o pacienty v terminálním stavu nemoci
 • cílem je komplexní péče a podpora v domácím prostředí
 • pomáháme lidem v nejtěžších chvílích být vedle svých blízkých

Co poskytneme

 • péči o pacienta doma, vizita lékaře, návštěvy sestry, individuální přístup a plán péče
 • nabídku služeb psychologa, duchovního
 • podpůrnou péči o celou rodinu

Činnost našeho hospice je v současné době závislá pouze na darech, spoluúčasti pacientů a případných dotacích. Proto jsme velmi vděční za každý dar a příspěvek.
Za veškerou pomoc Vám upřímně děkujeme!

Podmínky přijetí

 • nevyléčitelně nemocný pacient v terminálním stavu onemocnění
 • pečující osoba přítomna 24 hodin denně
 • dojezdová vzdálenost max. 30 kilometrů
 • informovaný svobodný souhlas s principy a možnostmi služby a péče

Postup při přijetí do péče

 • podmínkou přijetí do péče je podpis informovaného souhlasu pacienta
 • pokud domácí hospicová péče má aktuálně kapacitu pro přijetí
 • přítomnost pečující osoby 24 hodin denně

Vaše ohlasy

Naše oprávnění

Hospic svaté Hedviky, o.p.s., se sídlem Huťská 1496, 272 01 Kladno, na základě rozhodnutí Krajského úřadu, vedeným pod číslem jednacím 034594/2017KUSK, pod značkou ZDR/JH má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v okrese Kladno a ve Středočeském kraji.

Forma a obor zdravotní péče – zdravotní péče poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí zdravotní péče – paliativní a ošetřovatelská.