Odlehčovací služby

Komu jsou odlehčovací služby určeny?

Odlehčovací služby poskytujeme v domácím prostředí klienta po určitou denní dobu nebo dny v týdnu, dle individuálních potřeb klienta a rodiny. Cílem služby je podpořit setrvání klienta v domácím prostředí a podpora těch, kteří pravidelně pečují.

Odlehčovací služby jsou poskytovány vždy po domluvě a se souhlasem s rodinou klienta, respektive pečujícího o klienta. V případě, že žádá o službu rodina, musí klient s poskytováním služby také souhlasit.

Tato služba je určena nemocným lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo vážného onemocnění a těm, kteří o nemocné pečují.

Základem služby je profesionální pomoc spojená s lidským přístupem všech členů našeho hospicového týmu.

Péči plánujeme společně, vycházíme z přání klienta a z aktuální situace v rodině.

Základní činnosti a úhrada při poskytování terénních odlehčovacích služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a jeho vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Činnost našeho hospice je v současné době závislá pouze na darech, spoluúčasti pacientů a případných dotacích. Proto jsme velmi vděční za každý dar a příspěvek.
Za veškerou pomoc Vám upřímně děkujeme!

Jak objednat službu?

  • telefonicky na čísle +420 774 951 755
  • prostřednictvím online formuláře, vyplněním Žádosti o poskytování terénní odlehčovací služby
  • stažením, vyplněním a odesláním Žádosti o poskytování terénní odlehčovací služby
  • v případě, že vám nevyhovuje ani jedna z výše nabízených možností, popište nám vaši situaci na email: petrova@hospicsvatehedviky.cz

Ceník

Terénní odlehčovací služby se hradí 130.- Kč za hodinu, jakýkoliv den v týdnu.

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Na úhradu terénní odlehčovací služby lze využít sociální dávku „Příspěvek na péči“.
(S vyplněním a podáním žádosti vám pomůže naše sociální pracovnice.)

Sazba za uskutečněnou péči bude fakturována zpětně ke konci kalendářního měsíce.

Od pečujících potřebujeme, aby byli dosažitelní pro hladký průběh domluvy odlehčovacích služeb a aby se věnovali pravidelnému vyúčtování.

Co nabízíme

Službu poskytujeme sedm dní v týdnu mezi 8 – 19 h.

Maximální vzdálenost pro poskytování péče je 30 km od Kladna.

K žadateli o službu přichází na určitou denní dobu pečovatelka, která pomůže při sebeobsluze (oblékání, hygieně, podá stravu, doprovodí jej k lékaři, na vycházku apod.)

Zacvičíme rodinu v domácí ošetřovatelské a paliativní péči.

Doporučíme zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Pečujícím nabízíme možnost odpočinku, relaxace, možnost zařídit si potřebné věci, věnovat se svým zálibám.

Vaše ohlasy

Žádost o poskytování terénní odlehčovací služby

Naše oprávnění

Hospic svaté Hedviky, o.p.s., se sídlem Saskova 1625, 272 01 Kladno, na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor sociálních věcí rozhodl v souladu se zákonem č.108/2006 sb. a zákonem č.500/2004 sb., o registraci sociálních služeb.

Druh služby: odlehčovací služby