hospicová poradna

Služba hospicové poradny je poskytována bezplatně

Poradna je určena všem, nejen klientům našeho hospice.

Hospicová poradna nabízí odbornou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžkém životním období a v situaci, kdy jsou oni nebo jejich blízcí těžce nemocní.

Poradna je určena pro těžce nemocné, jejich rodinné příslušníky a blízké, pečující osoby a ostatní, kteří tuto pomoc potřebují nebo se na ni chtějí připravit.

Cílem hospicové poradny je usnadnit život člověku s nevyléčitelným onemocněním a péči těm příbuzným a známým, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého v domácím prostředí.

Činnost našeho hospice je v současné době závislá pouze na darech, spoluúčasti pacientů a případných dotacích. Proto jsme velmi vděční za každý dar a příspěvek.
Za veškerou pomoc Vám upřímně děkujeme!

Pomůžeme Vám se zorientovat

  • v možnostech péče o těžce nemocné a umírající v domácím prostředí pacienta
  • v možnosti zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
  • v žádosti o příspěvek na péči či další dávky
  • v dostupnosti a možnosti paliativní péče
  • v dostupnosti psychologické a spirituální podpory

Poradenské služby v oblasti hospicové paliativní péče poskytujeme telefonicky, písemně, nebo osobně v kanceláři hospicové poradny.

Kontakt

Telefon: +420 774 951 755
Pondělí až Pátek: 8 – 15 h
kontaktní formulář na našich stránkách
email: info@hospicsvatehedviky.cz
osobní návštěva vždy dle domluvy

V případě, že pracovník poradny, který poskytuje poradenství pomocí mobilního telefonu, nemůže telefon zvednout, bude Vás zpětně kontaktovat.
Písemné dotazy Vám zodpovíme nejpozději do 24 hodin od doručení dotazu. Služby, které Vám poskytneme, jsou poskytovány anonymně a zdarma.

Zaznamená se pouze datum, hodina kontaktu a délka hovoru.

Vaše ohlasy

Naše oprávnění

Sociální poradenství – hospicová poradna – jsou poskytovány podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění. Oprávnění k poskytování sociálních služeb vzniklo na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje , odbor sociálních věcí rozhodl  o registraci sociální služby.

Druh služby: odborné sociální poradenství.