Domácí hospicová péče

Komu je určená a o koho pečujeme

 • hospicová péče je poskytována dospělým osobám a jejich rodinám při závažném zdravotním onemocnění
 • zaměřuje se na specializovanou lékařskou, zdravotní, sociální, psychologickou i spirituální péči a podporu o pacienty v terminálním stavu nemoci
 • cílem je komplexní péče a podpora v domácím prostředí
 • pomáháme lidem v nejtěžších chvílích být vedle svých blízkých

Co poskytneme

 • péči o pacienta doma, vizita lékaře, návštěvy sestry, individuální přístup a plán péče
 • nabídku služeb psychologa, duchovního
 • podpůrnou péči o celou rodinu

Činnost našeho hospice je v současné době závislá pouze na darech, spoluúčasti pacientů a případných dotacích. Proto jsme velmi vděční za každý dar a příspěvek.
Za veškerou pomoc Vám upřímně děkujeme!

Podmínky přijetí

 • přijetí je možné u nevyléčitelně nemocných pacientů v terminálním stavu onemocnění a po schválení žádosti lékařem domácího hospice
 • k vyplněné žádosti o přijetí je potřeba přiložit aktuální lékařskou zprávu. Aktuální lékařská zpráva je poslední propouštěcí zpráva z  nemocnice nebo od ošetřujícího lékaře, která umožňuje vyhodnotit stav pacienta
 • v případě, že pečující osoba je přítomna 24 hodin denně
 • dojezdová vzdálenost pro poskytnutí hospicové péče je max. 30 kilometrů od Kladna
 • pacient musí podepsat informovaný svobodný souhlas s principy a možnostmi služby a péče
 • přijetí je možné, pokud domácí hospicová péče má aktuálně volnou kapacitu

Časté dotazy

Čím se domácí hospic odlišuje od lůžkového?

Domácí hospic nemá lůžka, vychází z přesvědčení, že i těžce nemocný a umírající může být v domácím prostředí. Členové týmu chodí domů k pacientům. Lůžkový hospic nabízí péči  pro ty, kteří z nějakého důvodu doma být nemohou.

Jaký je rozdíl mezi domácím hospicem a agenturou domácí péče?

Domácí hospic je zdravotnické zařízení, jehož odborným garantem je lékař. Poskytuje specializovanou paliativní péči pacientům, jejichž odhadovaná délka dožití se pohybuje v týdnech až měsících. Většinou jsou to pacienti, kteří mají komplikované symptomy a bez této péče by museli být na akutních lůžkách nemocnic. Domácí hospic nabízí služby multidisciplinárního týmu vždy včetně lékaře-specialisty, který je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Agentura domácí péče (homecare) poskytuje služby sester na základě přesného rozpisu praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem. Lékař není k dispozici mimo svou ordinační dobu (noci, víkendy, svátky) .

Navštíví nás i lékař?

Ano, lékař patří do týmu domácího hospice. Navštíví Vás při první návštěvě v den přijetí. Další návštěvy lékaře jsou dle stavu pacienta, pravidelné jsou návštěvy zdravotní sestry.

Platí se jen za dny, kdy nás navštívíte?

Ne, poplatek je 200 Kč na den a nezáleží, zda proběhla návštěva, nebo byl jen telefonický kontakt.

Zvládneme to?

Budeme se o to snažit, abyste péči o svého blízkého s naší pomoci zvládli jak nejdéle to bude možné.

Jak často přicházíte k pacientovi domů?

Podle toho, jak pacient potřebuje. Někdy jsme tam každý den, někdy jednou týdně, někdy i víckrát denně.

Jste u pacienta, když umírá?

Někdy ano, často pomáháme rodině také těsně po smrti jejich blízkého, kdy naše zkušenosti mohou napomoci k tomu, aby vše proběhlo v klidu a všichni se mohli rozloučit tak, jak potřebují.

Je péče domácího hospice dražší než péče v nemocnici?

Není levná, protože je individuální. Pacient má k dispozici nepřetržitou pohotovost sestry a lékaře. Přesto je rozhodně levnější než péče v nemocnici. Náklady na zdravotní péči o jednoho pacienta na jeden den v roce 2018 byly 2 500 Kč. Pacient platí poplatek ve výši 200 Kč denně. O výši poplatku je pacient informován před poskytnutím služeb pracovníky domácího hospice.

Provádíte úklid v domácnosti?

Terénní odlehčovací služba není úklidová firma, pomůžeme s osobní hygienou, součástí je možnost převlečení lůžka do čistého prádla.

Vaše ohlasy

Žádost o přijetí do domácí hospicové péče

Naše oprávnění

Hospic svaté Hedviky, o.p.s., se sídlem Saskova 1625, 272 01 Kladno, na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, vedeným pod číslem jednacím 184118/2013KUSK, pod značkou ZDR/JH má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v okrese Kladno a ve Středočeském kraji.

Forma a obor zdravotní péče – zdravotní péče poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí zdravotní péče – paliativní a ošetřovatelská.